SoulPainting®

SoulPainting® - själens bilder för vägledning och utvecklingSoulPainting ®  passar dig som inte vill gå i bildterapi men som vill måla intuitivt utifrån ett aktuellt livstema.

Kropp och själ är viktiga delar av den kreativa processen och förmedlar sinnesupplevelser och intuitiva budskap. Under den 2 tim långa individuella sessionen lägger vi fokus på det du just nu vill utforska och förändra.

Kroppens energisystem - chakrasystemet - kan ses som olika faser i den fysiska, psykiska och andliga utvecklingen där målet är att nå balans och fullbordan.

Åtta symboliska teman relaterade till resp chakra är: 1) ursprung, familjen  2) relationer, livskraft  3) självbild, självkänsla 4) medkänsla, förlåtelse 5) kreativitet, sanning 6) intuition, inspiration 7) medvetenhet, visdom 8) livsväg, livsuppgift.

 

 

Åren 2004-2011 arrangerade jag ca 90 workshops, här några citat:

"SoulPainting gav mig förlåtelsen, tilliten och kärleken tillbaka. Tack!"
 

"Tack Anette för att du har varit ett värdefullt stöd och gjort det lättare för mig att resa och våga stanna kvar i mitt inre. Där har jag funnit stoff för mognad och personlig utveckling. Tack för att du tar precis så mycket plats som jag önskar en hjälpande medmänniska ska ta."
 

"Tack för ditt stöd som har känts tryggt och accepterande. Allt har varit tillåtet, precis vad jag behövde!"


Fler uttalanden finner du här

 

 

SOULPAINTING ® Registrerat varumärke som ägs av Anette Faringer 

 

Copyright © 2004-2020 Anette Faringer
Alla texter och bilder på denna hemsida är skyddade av gällande upphovsrättslig lagstiftning.