Företag & team

Företag, organisation och team erbjuds workshops och individuella program med Bild i samtal anpassade för chefer, medarbetare och arbetsgrupper i behov av förändring, inspiration och nytänkande. Mottagningen är stängd på obestämd tid.

Alt 1: Bild i kommunikation, Photolangage workshop
Under denna omtyckta workshop skapar vi tillsammans en kreativ dialog med intuitiva associationer utifrån specifika frågor och en serie utvalda svartvita fotografier. Denna internationellt etablerade bildspråksmetod kallas "Photolangage". Ett inspirerande, snabbt och enkelt sätt att få ditt företag att börja tänka i nya banor, se varandras potential och öka kreativiteten i teamet. 

Bildspråket är ett språk vi alla föds med och direkt kan förstå. När vi betraktar en bild så aktiveras höger hjärnhalva, vilket får en mängd neuroner i hjärnan att kopplas samman för att skapa sammanhang och helhet. I workshopen använder vi oss medvetet av denna dynamiska aktivitet. "Photolangage" stimulerar snabbt empatin, skapar goda möten, skärper tankarna och väcker många aha-upplevelser!

Workshopen om 3-4 timmar passar cirka 12 deltagare. Inledningsvis träffar jag ansvarig person för att fastställa frågeställningar som är relevanta för gruppen just nu. Jag har arbetat med Photolangage sedan år 2000.

Alt 2: Bild i coaching, individuella sessioner
Kanske behöver du eller någon på företaget eller i teamet individuell handledning för stöd, utveckling eller inspiration? Genom individuellt anpassade bildsamtal kan en enda session eller en serie kontinuerliga träffar ge den knuff framåt som behövs just nu.
 

Några av de företag som deltagit:
AGA - Cloetta - Kvinnokompetensen - Statoil - Ateljé Lyftet  - Silviahemmet - Martin Olsson - Borås Tapeter/ECO Tapeter - SKTF - Engsholms Slott

Detta är bland det bästa vi någonsin har gjort!” är ett av många fina omdömen som jag fått från företagsgrupper som deltagit i workshops.
 

"Vi behöver bilder för att tänka” (Aristoteles)

Bild i friskvård

Kreativa och kulturella aktiviteter skapar arbetsglädje, ger hälsa och förlänger livet. Studier har visat att kulturupplevelser sänker blodtrycket, stärker immunförsvaret och får celler att nybildas i hjärnans centrum för minne, sinnesstämning och rumsorientering. Psykologiskt stärks självkänsla, koncentration och vår förmåga att tolka och ta hand om emotionella reaktioner.

Hjärnan behöver ha roligt och själen behöver omvårdnad. Skapande verksamhet tillgodoser dessa djupt mänskliga behov. Bildarbete med reflekterande samtal reducerar stress och ger ny livsenergi. Friskvårdande samtal med bildskapande är därför ett hälsofrämjande och livsbejakande alternativ till fysisk friskvård.
 

Ur tidn Laura nr 1 /2006
" Ju mer du dansar, målar, spelar musik och läser böcker desto längre lever du. Det skriver Tidskrift för den norska läkarföreningen som redovisar en studie i åldersgrupper upp till 70 år som entydigt visar att kulturella aktiviteter förbättrar hälsan och höjer livskvaliteten!"

Ur tidningen Affärsvärlden nr 50 /2006:
EU-rapporten "The Economy of culture in Europe" kom ut dec -06. "Den är det första stora erkännandet av att kultur har ett mätbart och konkret värde, inte bara för enskilda individer utan även för företag och regioner. EU har räknat fram att omsättningen för kultursektorn motsvarar hela 2,6 % av EU-ländernas samlade BNP - vilket är mer än vad både bilindustrin och livsmedelsindustrin drar in! Samtidigt slås fast att kulturen har mycket stor betydelse för samhällsutvecklingen. Värdet består bland annat av ökad attraktionskraft och högre internationell konkurrenskraft för de företag och områden som satsar på kultur."
 

Copyright © 2004-2020 Anette Faringer
Alla texter och bilder på denna hemsida är skyddade av gällande upphovsrättslig lagstiftning.