Bildterapi

När orden inte räcker till ger dig bild unika möjligheter till kommunikation. Bildterapi kombinerar bildskapande med terapeutiska samtal. Känslor, tankar, minnen och upplevelser får via färg och form ett symboliskt ordlöst uttryck.  

Bildterapi /bildpsykoterapi har många positiva effekter som bidrar till ett ökat välbefinnande. Vanliga upplevelser är till exempel stärkt självkänsla, ökad livsenergi och en känsla av sammanhang.

Bildens läkande kraft kan lindra svåra känslor och upplevelser som kan vara omöjliga att sätta ord på. Bildterapi som metod har en gedigen terapeutisk grund och är oftast psykodynamiskt inriktad psykoterapi (PDT) dvs med fokus på känslor, relationer och upplevelser.

Bildterapeutisk behandling kan vara lämpligt för dig som exempelvis lever med utbrändhet, stress, oro, ångest, sorg, trauma, krishantering eller kronisk smärta. Vid rehabilitering kan bildterapi vara ett komplement till övrig behandling och förbättra din förmåga att hantera sjukdom.

Hur går bildterapi till?

Du behöver inte "kunna måla" för att kunna gestalta och uttrycka känslor i färg och form på ett spontant och kravlöst sätt. Det viktigaste är vad bilden vill förmedla. En bildterapeut ställer frågor som fördjupar din process och leder dig vidare till nästa bild. Bilderna kan lyfta fram både medvetna och omedvetna känslor. Målningens färg, form och symbolik gör känslorna konkreta och lyfter fram det som behöver bearbetas. När bilden är klar talar man tillsammans om bildens uttryck. Dialogen sker i ett kreativt samspel där inget är rätt eller fel.

Individuell bildterapi /bildpsykoterapi innebär en session i veckan under en bestämd eller öppen tidsperiod. Till att börja med träffas vi för tre inledande samtal. där du får möjlighet att avgöra om bildterapi känns rätt för dig, och vill du sedan fortsätta så kommer vi överens om en fast veckodag och tid för våra sessioner. Sessionerna kan sträcka sig över en kortare eller längre period beroende på vilka händelser från ditt liv du vill och behöver bearbeta.

MOTTAGNINGEN ÄR STÄNGD PÅ OBESTÄMD TID

Om Anette: Auktoriserad bildterapeut med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi (PDT) med vidareutbildning i affektfokuserad korttidspsykoterapi, kallad (PAK). Har även introduktionsutbildning i KPT; kognitiv psykoterapi/ schematerapi samt introduktionsutbildning i symboldrama.

Jag har 20 års yrkeserfarenhet som bildterapeut och är en av åtta auktoriserade bildterapeuter i Stockholm. Mer information om mig i PDF här

Artiklar om bildterapi hos bildterapeut Anette Faringer:

Några ord från bildterapi klienter:

"Bildterapi är ett bra redskap för att bearbeta jobbiga känslor och upplevelser. Det som är svårt att beskriva i ord är lättare att måla. När det väl finns på plats i bilden är det lättare att tala om.” /Tove
”Sedan starten av bildterapin så har jag upplevt en mängd olika positiva förändringar. Mitt sätt att se på mig själv har förnyats och förbättrats avsevärt. Jag sover bättre, känner ett djupt inre lugn och har lärt mig att hantera verktyg som får mig att klara av situationer som tidigare har varit ångestladdade. Anette har hjälpt mig att själv få svar på frågor som legat och grott i mig. Idag känner jag mig trygg och säker i mitt eget skinn.” ME

”Det har varit en läkande process. Att i förtroende kunna prata och måla bilder om sitt liv, utan tanke på prestation och få hjälp att förstå bilderna har gjort att jag ser mig själv tydligare. Det har varit fascinerande att få uppleva hur en bild bara kan dyka upp i stunden och att måla den direkt ’från hjärtat’. Känner att jag har mer energi och större trygghet i mig själv idag jämfört med för ett år sedan.” IS

Copyright © 2004-2020 Anette Faringer
Alla texter och bilder på denna hemsida är skyddade av gällande upphovsrättslig lagstiftning.