Bildterapeut Anette Faringer

Jag har varit verksam sedan 2004, är auktoriserad bildterapeut med grundläggande psykoterapiutbildning PDT; psykodynamisk psykoterapi och bildpsykoterapi. Vidareutbildad i psykodynamisk affektfokuserad korttidspsykoterapi PAK. Har även introduktionsutbildning i KPT; kognitiv psykoterapi/ schematerapi samt introduktionsutbildning i symboldrama.

Auktorisationen är utfärdad av Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter och innebär att jag uppfyller kraven på högskoleutbildning, konstnärlig utbildning, basutbildning i psykoterapi, gedigen erfarenhet av klientarbete under handledning samt har behandlingsförsäkring. Detta gör mig till en av åtta auktoriserade bildterapeuter i Stockholm.

Bild och bildterapi passar alla åldrar och yrkesgrupper och kan förutom i psykoterapi även användas i exempelvis rehabilitering - stödjande samtal - krisbearbetning - handledning -  teambuilding - personlig utveckling.

Inom företagshälsovård, skolhälsovård och resursteam kan bildarbete förbättra kommunikationen, bidra till hälsa, utveckling och stärka såväl vuxna som barn i behov av extra stöd.
 

MOTTAGNINGEN ÄR STÄNGD PÅ OBESTÄMD TID
 

”Anette är lyhörd i relationer, har förmåga att lyssna och avvakta, förmedlar sina synpunkter med varm nyfikenhet och uppriktig vilja att förstå. I sitt arbete med bilder utvecklar Anette människors potentialer och ger möjlighet till ökad livskvalité.”  SW

"Men jag kan inte måla”

Detta hör jag ofta när jag berättar om bildterapi. Hör du till dem som tror att du inte är kreativ och inte kan uttrycka dig via färg och form? Våga upptäck att du kan och inte behöver vara konstnär för att gå i bildterapi! 
Bildterapi är en kreativ form av psykoterapi. Via bilder och dialog får du syn på ditt inre liv. Som bildterapeut guidar jag dig i denna kreativa process. Bilderna du målar i bildterapi är inte till varken för att få guldstjärna, imponera eller säljas. Du kan inte misslyckas! När bilderna tar form, får du chans att komma till uttryck, att tala ur och via ditt inre med ett symboliskt språk som vi alla är födda med.
 

  • Yrkesmedlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter
  • Medlem i Konstnärernas Riksorganisation KRO
  • Lärarlegitimation
  •  Mer om min yrkesbakgrund finns i PDF på startsidan

 

Copyright © 2004-2020 Anette Faringer
Alla texter och bilder på denna hemsida är skyddade av gällande upphovsrättslig lagstiftning.