Bildterapeut

Som auktoriserad bildterapeut arbetar jag med bild och kommunikation på olika nivåer utifrån behov, uppdrag och vem som anlitar mig. Förutom i psykoterapi kan bildarbete användas i rehabilitering, stödjande samtal, krisbearbetning, traumabearbetning, handledning, teambuilding, personlig utveckling m m.

Auktorisation utfärdad av Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter (SRBt) innebär att jag, utöver kraven på högskoleutbildning samt konstnärlig utbildning, även har grundläggande utbildning i psykoterapi och gedigen erfarenhet av klientarbete under handledning. I Stockholm finns ca femtio bildterapeuter men endast sju är auktoriserade - jag är en av dessa sju auktoriserade bildterapeuter.

Alla åldrar, yrkesgrupper och branscher kan ha stor nytta och glädje av bildarbete och bildkommunikation. Bilden blir en budbärare och gör det osynliga synligt när ord inte finns eller när ord inte räcker.

Inom företagshälsovård, skolhälsovård och resursteam kan bildarbete bidra till både hälsa och utveckling samt stärka elever i behov av extra stöd. Jag har lärarlegitimation och håller föredrag om bildterapi som psykoterapeutisk metod och ger workshops i bildkommunikation.

Välkommen att kontakta mig för mer information om vad jag kan erbjuda just dig: mobil 070-516 03 27 e-post
 

”Vi behöver bilder för att tänka” (Aristoteles)

 

”Anette är lyhörd i relationer, har förmåga att lyssna och avvakta, förmedlar sina synpunkter med varm nyfikenhet och uppriktig vilja att förstå. I sitt arbete med bilder utvecklar Anette människors potentialer och ger möjlighet till ökad livskvalité.”  SW

Copyright © 2004-2016 Anette Faringer
Alla texter på denna hemsida är skyddade av gällande upphovsrättslig lagstiftning. Det är inte heller tillåtet att använda någon av de bilder som visas. Jag är ansluten till Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS).