Bildterapeut

Som auktoriserad bildterapeut arbetar jag med bild och kommunikation på många olika nivåer utifrån behov, uppdrag och vem som anlitar mig. Förutom psykoterapi kan det ex handla om rehabilitering, stödjande samtal, krisbearbetning, coaching, bildsamtal, handledning, teambuilding, ledarutveckling, livskunskap, personlig utveckling m m.

Auktorisation utfärdad av Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter (SRBt) innebär att jag, utöver kraven på högskoleutbildning samt konstnärlig utbildning, även har grundläggande utbildning i psykoterapi och gedigen erfarenhet av klientarbete under handledning.

Alla åldrar, yrkesgrupper och branscher kan ha stor nytta och glädje av den form av bildkommunikation som jag erbjuder som bildterapeut.
Detta kan förutom målning av bilder även ske i form av kommunikation via ex familjefotografier eller andra fotoserier som jag tillhandahåller.

I exempelvis företagshälsovård, ledarutveckling, skola, skolhälsovård och resursteam kan bildarbete bidra till hälsa, välbefinnande och utveckling av såväl personal, team och elever i behov av extra stöd. Jag håller även föredrag om bildterapi som psykoterapeutisk metod och ger workshops i bildkommunikation.

Bilden gör det osynliga synligt och ersätter ord som inte finns eller ord som inte räcker. Du får syn på dig själv och sambandet mellan kropp, känslor och relationer blir tydligt.

Välkommen att kontakta mig för mer information om vad jag kan erbjuda. För tjänster till arbetsplats, företag eller organisation, läs mer på länken Företag.

Ytterligare info om min bakgrund och utbildning finner du  här

Copyright © 2004-2014 Anette Faringer
Alla texter på denna hemsida är skyddade av gällande upphovsrättslig lagstiftning. Det är inte heller tillåtet att använda någon av de bilder som visas. Jag är ansluten till Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS).