Bildterapeut Anette Faringer

Jag har varit verksam sedan 2004, är auktoriserad bildterapeut med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi (PDT) och har vidareutbildning i relationell korttidspsykoterapi.

Auktorisationen är utfärdad av Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter och innebär att jag uppfyller kraven på högskoleutbildning, konstnärlig utbildning, basutbildning i psykoterapi, gedigen erfarenhet av klientarbete under handledning. Detta gör mig till en av endast sju auktoriserade bildterapeuter i Stockholm.

Bild och bildterapi passar alla åldrar och yrkesgrupper och kan förutom i psykoterapi även användas i exempelvis rehabilitering - stödjande samtal - krisbearbetning - handledning -  teambuilding - personlig utveckling.

Inom företagshälsovård, skolhälsovård och resursteam kan bildarbete förbättra kommunikationen, bidra till hälsa, utveckling och stärka såväl vuxna som barn i behov av extra stöd.

Med en tidigare bakgrund inom kläddesign, textilkonst, konsthantverk och undervisning har jag rik erfarenhet av skapande processer. Min egen kreativa yrkesbakgrund kan sägas spegla en resa från det yttre till det inre, vilket gör mig intuitivt lyhörd för hur du utformar din bild och hur vi tillsammans kan lyfta fram och läka det som behöver bli helt.
 

”Anette är lyhörd i relationer, har förmåga att lyssna och avvakta, förmedlar sina synpunkter med varm nyfikenhet och uppriktig vilja att förstå. I sitt arbete med bilder utvecklar Anette människors potentialer och ger möjlighet till ökad livskvalité.”  SW


Bland några områden där jag arbetar med bild återfinns till exempel Rehabilitering  Företag/team  SoulPainting, föredrag om bildterapi som terapeutisk metod och workshops i bildkommunikation med Photolangage 

  • Yrkesmedlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter
  • Medlem i KIF; Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare
  • Lärarlegitimation
  • Om du vill veta mer om min yrkesbakgrund, se här 

Varmt välkommen att kontakta mig för att utforska hur jag kan hjälpa just dig!

Copyright © 2004-2017 Anette Faringer
Alla texter och bilder på denna hemsida är skyddade av gällande upphovsrättslig lagstiftning.