"Men jag kan inte måla!!”

Detta hör jag ofta när jag berättar om bildterapi. Hör du till dem som tror att du inte är kreativ och inte kan uttrycka dig via färg och form? Våga upptäck att du kan och inte behöver vara konstnär för att gå i bildterapi! 
Bildterapi är en kreativ form av psykoterapi. Via bilder och dialog får du syn på ditt inre liv. Som bildterapeut guidar jag dig i denna kreativa process. Bilderna du målar i bildterapi är inte till varken för att få guldstjärna, imponera eller säljas. Du kan inte misslyckas! När bilderna tar form, får du chans att komma till uttryck, att tala ur och via ditt inre med ett symboliskt språk som vi alla är födda med. Du får helt enkelt syn på dig själv på ett helt nytt sätt! Vill du samtala med mig om hur bildterapi skulle kunna hjälpa just dig?  Varmt välkommen att kontakta mig för mer info

Copyright © 2004-2017 Anette Faringer
Alla texter och bilder på denna hemsida är skyddade av gällande upphovsrättslig lagstiftning.